Hoppa till innehåll
Startseite » Monotype, hemläxor

Monotype, hemläxor

Som ett komplement till den 5:e undervisningsdagen satte jag mig ner hemma och återskapade formatinställningarna för tabellen med hjälp av den hålremsan.

På hålremsan står det “Franz Tabelle / 11¼ set Gill 16 Cicero”. Detta ger formatbredden 18-4 (18 rutor och 4 enheter). Vi bestämde att den första kolumnen ska vara 10 Cicero (11-7), den andra 6 Cicero (6½-6) bredd. 11-7 + 6½-6 ger 18-4. Skillnaden mellan bredderna 11-7 – 6½-6 är 4½-1, detta värde behövs när vi ställer in den andra kolumnen. Formatskalan på knappen är nu inställd på 11-7 och vi kan sätta den första kolumnen.

Jag skall nu beskriva hur hålremsan ser ut på exempelraden “Helium …………… 5.26”. Vid A avslutas raden innan, B och C hör till den första kolumnen. D är felaktigt satt text som avslutas med radkillern. E, F och G hör till den andra kolumnen och avslutar raden.

Vi sätter igång med första spalten: Den börjar vid B med “Helium”, man känner lätt igen den första och den sista bokstaven på grund av deras höga enhetsvärde (=stor bredd). Därefter ska spalten fyllas på med punkter, och jag har därför använt fast uteslutning. Så efter texten kommer 2x G2 (6-unit fast uteslutning) och 15 halv-kvadrat punkter. För skojs skull kan vi räkna ut enhetsbredderna genom att titta i “Unit Arrangements Of Monotype Composition Matrices”: H(14)+e(9)+l(5)+i(5)+u(10)+m(15)+2×6+15×9 = 205 = 11-7, vilket är exakt vår spaltbredd. Vid C avslutas den med enkelt “grov” och “fin” (vilket strängt taget är onödigt, men gör att pekaren återställs till formatskalans stopp).

Den andra kolumnen är smalare än den första, och innan den sätts, minskas först bredden vid pekaren med skillnaden mellan kolumnbredderna, 4½-1. För att göra detta slås den grova uteslutningen (vid E) fyra gånger med den 15:e raden och en gång med den 9:e raden. Gill har en S5-kil (5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18), där den 15:e raden har värdet 18 enheter, och den 9:e har 10 enheter. Så med detta har vi minskat radbredden med exakt 4½-1. Efter det, vid F, kommer två 18 kvadrater, två 9 halv-kvadrater, “5”, punkten (5 enheter), sedan “2” och “6”. Alla siffrorna har 9 enheter. Sedan en kvadrat, en halv-kvadrat och två 5-enheters uteslutningar. Den totala bredden är alltså 2×18+2×9+9+1×5+2×9+18+9+2×5 = 123 = 6½-6, exakt samma bredd som kolumnen. I slutet vid G utesluts först enkel “grov”, sedan dubbel “grov/fin”.