Hoppa till innehåll
Startseite » Monotype lärjunge, dag 2-3

Monotype lärjunge, dag 2-3

Det har gått flera månader sedan jag fick den första introduktionen till Monotype sättmaskinen på Museum der Arbeit (Monotype, första undervisningsdagen) av Erich Hirsch. I slutet av mars hade jag möjlighet att fördjupa mina kunskaper hos honom. Under två hela dagar förklarade Erich systematiskt och detaljerat gjutmaskinen för mig och jag fick möjlighet att öva några av handgreppen. Vi ägnade lite mindre uppmärksamhet åt tangetbordet eller sättmaskinen, men jag kunde till och med avsluta mitt intensiva program med en enkel tabellsatsövning. Att Erich i slutet av de två dagarna presenterade mig för museibesökarna som sin lärling kändes som en stor utmärkelse. När jag nu skriver min “rapportbok” och sammanfattar mina dagar som lärjunge, inser jag att jag redan är mycket förtrogen med gjutmaskinen.

Jag lärde mig och kunde öva på

 • hur luftstiftsaxarna överför de skannade koordinaterna till stoppstängerna, som sedan låses med låsreglarna och hur den lagrade positionen tas över av matrissaxarna.
 • hur typhämtaren och formen samverkar och vilka andra funktioner formen har.
 • Hur formen stängs på olika sätt för bokstäver och utslutning, med hjälp av mekanismen för låg utslutning, och hur detta styrs från väljararmen på bryggan.
 • vilka olika kilar som finns: setkilen, de två utslutningskilarna, typkilen, variabelkilen, mikrometerkilen och att vi inte talar om spärrkilen.
 • hur utslutningskilarna sätts in, om utslutningskilarnas lyftstångarna och hur vipparmen ställs in och styrs, och hur den utlöser radtransporten.
 • hur setkilen, utslutningskilarna, typkilen och variabelkilen samverkar och hur man kan använda detta för att spärrning eller ställa in typmåttet / bredden på bokstäverna när man gjuter enskilda bokstäver och inte har rätt setkil eller använder en ram för enskilda bokstäver. Stansa “S” till bokstaven (tangentbordet längst ner till höger). Inställningen 3/8 på settrumman markerar grundpositionen, och du räknar sedan upp eller ner en enhet i taget. (Men det fanns något annat som man räknar bort från settrumman, där man räknar ner en hel EM space, och det har jag glömt).
 • hur man tar bort bryggan och byter gjutform.
 • hur man mäter bokstävernas bredd / typmåttet med en mikrometerskruv och justerar den med hjälp av kärnanslagssliden och med mikrometerkilen, sedan typlinjen och sidoläget med justerskruvarna på bryggan, efter att man lossat låsregeln.
 • hur man styr pumpen och låset med hjälp av spaken för finfördelning.
 • hur man tar bort pumpen och rengör pumpkolven och eventuellt pumpen, och övade mig i att sätta tillbaka pumpen.
 • hur man justerar smältgrytan.
 • hur man centrera tabellceller och att raddödaren inte dödar hela raden när man ställer in tabeller (aj…).
 • hur ventilblocken till NI och NL fungerar och funktionen på C-blocket, och hur man låser ställer om om man vill använda den enkla matrisramen.
 • hur den 16:e raden styrs i en 16×17 matrisram, genom att kulhuvudet på tryckstången placeras i den nedre eller övre urtagningen. Detta styrs genom D-hålet, och den f.d. D-raden i den normala 15×15 eller enkelt utökade 15×17 ramen styrs som EF. Detta kallas för “unit-shift”.
 • den ungefärliga funktionen hos enhetsförskjutningsventilen (buffertventilen), som lagrar D-informationen från avläsningsögonblicket till det ögonblick då matrisramen placeras.
 • att med D-hålet styrs matrisramen även för bokstäver som befinner sig i nästa rad men som har samma bredd / enhetsvärde som raden före. I detta fall kontrolleras bokstaven med raden före den och D stansas till den, medans den setkilen kontrolleras normalt.
 • var de olika tryckluftskranarna finns, och i allmänhet vad som ska kontrolleras innan gjutning: Kylning av matrisramen med luft, vattenkylning till gjutformen, formolja, att det finns en matrisram i maskinen.
 • hur man använder papperstornet och hur gruppmekanismen fungerar som utlöses av kombinationen “BC”. Beroende på inställningen upprepas sedan den sista bokstaven 5 eller 10 gånger. Och att det finns en fyllnadsmekanism, som utlöses av AC, som ställer in pappersmatningen tills den återigen utlöses av en anordning på linjestödet.
 • att man alltid börjar en remsa med en dubbel utslutning, så att den sista raden kastas ut, och att den första raden bäst avslutas med en extra ruta, så att kastmaskinen stannar.
 • eller åtminstone prövat en gång – hur man i princip ställer in en tabell där man utsluter varje cell individuellt och hur man utsluter genom spärrning orden med S-tangenten och hur man ändrar utslutningen från variabel till fast.